Menü Kapat

Apartmanda kimse yönetici olmak istemezse ne yapılmalıdır?

Apartmanlarda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa, binada yönetici olma zorumluluğu vardır kanunen.
Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı çoğunluğu tarafından atanır.

Ancak kat malikleri bir türlü apartmana yönetici atayamıyorsa, binanın bulunduğu yerin SULH MAHKEMESİNCE, kat maliklerinden her hangi birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, apartmana yönetici atar. Bu yönetici ilk kat maliklerinden yapılmak istenir ancak hiç kimse olmak istemesse dışarıdan yönetici tayin edilir.

Binaya Sulh Mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkar ise, sulh mahkemesi değiştirmeye müsaade edebilir.