Menü Kapat
  • Komşular arasında çıkabilecek sorunlar ve tüm isteklerin çözümü konusunda hizmet verilmesi.
  • Apartmanın tüm kanuni defterlerinin tutulması, saklanması ve genel kurul evraklarının zamanında hazırlanıp toplantıların yapılması.

  • Özellikle firmamızın en dikkat ettiği konuların başında, bina bünyesinde çalışan görevli personelin, konut kapıcıları yönetmeliği, İş Kanunu ve Sgk kanunları çerçevesinde ücret bordrolarının ve kıdem tazminatı konularının sağlanması ve takibi konusunda hizmet verilmesi.
  • Apartman ve site aidatları belirlemek üzere Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde işletme projesi hazırlanması ve kat maliklerinin onayına sunulması.
  • Belediye ve ilgili tüm kuruluşlardan apartmanın işlemlerinin yapılması. Apartman veya sitenin iş güvenliği ve sağlığı kanunu gereği yapılması gereken raporların sağlanması.
  • Apartmandaki asansör, elektrik, tüm doğalgaz sistemleri, kanalizasyon, hidrofor, su sistemleri, çatı, baca, jeneratör, yangın söndürme cihazları ve yalıtım sorunları ile tüm apartmanın ana kullanım sahası içerisinde bulunan her şeyin hızlı bir şekilde tamiratının yapılması, temizlenmesi, aylık ve yıllık bakımlarının tarafımızca seçilmiş uzman firmalar vasıtasıyla, apartman menfaatlerine en uygun şekilde anlaşma yapılıp rutin bakımlarının yapılması.

  • Apartman veya sitenin, güvenlik elemanları ve güvenlik sistemleri ile temizlik, bahçe peyzajı ve havuz bakımı gibi tüm hizmetler için çeşitli yetkili firmalardan tekliflerin alınması, değerlendirilmesi ve yapılacak olan bütün sözleşmelerin takibi.
  • Her ay düzenli bir şekilde işletme projesinde belirtilen avans aidatların, doğalgaz, elektrik ve su bedellerininKat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesince tüm dairelere borç – alacak, gelir – gider raporlarının gönderilmesi, alacakların takibi ve avukatlık hizmetleri gibi konuların sağlanması.